ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi.

Mladoboleslavská ZUŠ má kapacitu 1000 žáků, kteří navštěvují jednotlivé obory buď v hlavní budově školy v Mladé Boleslavi nebo na jedné z poboček školy v Dobrovici a Bělé pod Bezdězem. Děti jsou v péči padesáti vyučujících ve čtyřech uměleckých oborech - hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném.

Naše škola používá ke správě žáků, rozvrhů, třídních knih a celkové organizaci výuky systém iZUŠ. Systém slouží pedagogům k zápisu hodin do třídní knihy a je k dispozici k nahlédnutí (po přihlášení) rodičům. V systému lze podávat elektronické omluvenky, které se automaticky zanesou do třídní knihy pedagoga. Pomocí systému se podávají i přihlášky zájemců o studium na naší škole.

Přihlášení do iZUŠ

Podání přihlášky ke studiu, náhled do třídní knihy žáka, podání elektronické omluvenky a další.

Návody jsou v přípravě.

Stručný přehled dalšího obsahu stránek

NOVINKY - Organizační údaje související s chodem školy ve formě blogu.

AKCE ŠKOLY - Chronologický přehled koncertů, výstav a dalších kulturních akcí pořádaných školou či akcí se spoluúčastí školy ve formě blogu. Akce jsou uváděny též na stránkách Facebook.

PRO RODIČE - Odkaz na dokumenty týkající se výuky. Rozvrh hudební nauky, harmonogram školního roku. Dokumenty s provozními informacemi, formuláře. 

INFO O ŠKOLE - Základní údaje o škole, úřední dokumenty (ŠVP, GPDR, Školní řád). Historie školy.

OBORY - Přehled vyučovaných oborů, studijních zaměřeních a vyučujících na naší škole.

HUDEBNÍ SOUBORY - Přehled hudebních souborů (předmětu skupinové interpretace) a sborů naší školy.

KONTAKTY - Kontakty na vedení školy a vedoucích poboček.

MULTIMÉDIA - Informace o zveřejněných projektech jednotlivých oborů či mezioborových aktivit. K prezentaci slouží i stránky Facebook a dva profily na Youtube: YT1YT2. Informace o provozu Zvukového studia ZUŠ.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY :-)