Základní umělecká škola Mladá Boleslav

těšíme se na Vás v novém školním roce. Domluva rozvrhu bude letos probíhat trochu netradičně: 1. září se přijdou osobně domluvit pouze žáci 1. ročníků hudebního oboru s rodiči, u ostatních žáků upřednostňujeme domluvu na dálku. Kontaktujte prosím svého učitele mailem či telefonicky. Rovněž zápis do hudebních nauk bude u 2. až 5. ročníků probíhat...

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 4. srpna 2020 navždy odešel náš kolega, vynikající kytarový pedagog a skladatel pan Jiří Horáček.
Jiří Horáček se stal v roce 1971 zakladatelem výuky hry na klasickou kytaru v Mladé Boleslavi a pedagogické činnosti se v naší škole věnoval až dosud. Vystupoval jako interpret v oblasti klasické i jazzové hudby....

vzhledem k hygienickým opatřením, která je nutno dodržet, budou letošní přijímací talentové zkoušky probíhat individuálně během měsíce června. Prosíme Vás o zaslání elektronické přihlášky do systému IZUŠ, kterou vyplníte na adrese www.izus.cz. Na základě zadaného kontaktu budete pozváni na přijímací talentové zkoušky. Talentové zkoušky do...

Od pondělí 25. května 2020 obnovuje ZUŠ Mladá Boleslav ČÁSTEČNĚ prezenční kolektivní výuku. Na doporučení MŠMT bude výuka probíhat za stanovených hygienických podmínek. Distanční formou se nadále vyučují přípravná hudební výuka, hudební nauky, pěvecké sbory a orchestr.
Vedení ZUŠ Mladá Boleslav