Základní umělecká škola Mladá Boleslav

Během prázdninového klidu se v naší ZUŠce pilně pracovalo. Nový povrch má jeviště koncertního sálu a sál tanečního oboru dostal novou podlahu ze speciálního povrchu - baletizolu. FOTO

Žáci našeho výtvarného oboru nezahálí ani o letních prázdninách. Pod vedením paní učitelky Lucie Auerswaldové a ve spolupráci s žáky dolnobousovské základní školy realizovali výmalbu tamní školní jídelny. FOTO