Základní umělecká škola Mladá Boleslav


těšíme se na Vás v novém školním roce. Domluva rozvrhu bude letos probíhat takto: 1. září se přijdou osobně domluvit pouze žáci 1. ročníku hudebního oboru s rodiči, u ostatních žáků upřednostňujeme domluvu na dálku. Kontaktujte prosím svého učitele mailem či telefonicky. Rovněž zápis do hudebních nauk bude u 2. až 5. ročníků probíhat distančně....

vzhledem k hygienickým opatřením, která je nutno dodržet, budou letošní přijímací talentové zkoušky probíhat individuálně během měsíce června. Prosíme Vás o zaslání elektronické přihlášky do systému IZUŠ, kterou vyplníte na adrese www.izus.cz. Na základě zadaného kontaktu budete pozváni na přijímací talentové zkoušky. Talentové zkoušky do...

s radostí oznamujeme, že od pondělí 12. dubna se vrací individuální výuka zpět do ZUŠ. Žáci budou mít v prostorách školy povinně roušku. Veškerá hromadná výuka je i nadále vyučována distančně. Těšíme se na Vás.

v minulých týdnech vznikl v naší škole krátký dokument, kde můžete nahlédnout, jak u nás probíhá distanční výuka. Děkujeme všem, kteří se natáčení zúčastnili, za vstřícnost. Velké poděkování patří paní kolegyni Alici Karbanové, která stojí za zrodem dokumentu. Zveme Vás na https://youtu.be/8mtfESicZKk