Základní umělecká škola Mladá Boleslav

vzhledem k hygienickým opatřením, která je nutno dodržet, budou letošní přijímací talentové zkoušky probíhat individuálně během měsíce června. Prosíme Vás o zaslání elektronické přihlášky do systému IZUŠ, kterou vyplníte na adrese www.izus.cz. Na základě zadaného kontaktu budete pozváni na přijímací talentové zkoušky. Talentové zkoušky do...

Od pondělí 25. května 2020 obnovuje ZUŠ Mladá Boleslav ČÁSTEČNĚ prezenční kolektivní výuku. Na doporučení MŠMT bude výuka probíhat za stanovených hygienických podmínek. Distanční formou se nadále vyučují přípravná hudební výuka, hudební nauky, pěvecké sbory a orchestr.
Vedení ZUŠ Mladá Boleslav

ZUŠ Mladá Boleslav obnovuje od pondělí 11. května 2020 individuální výuku hudebního oboru v budovách školy. Na doporučení MŠMT bude výuka probíhat za stanovených hygienických podmínek. O dalších změnách ve výuce budete včas informováni.
Vedení ZUŠ Mladá Boleslav