DĚTSKÝ PŘÍPRAVNÝ SBOR PHV


Do sboru docházejí děti přípravného hudebního studia již od pěti let věku. Malí zpěváčci zpívají písně méně technicky náročné. Přiměřenou formou získávají základní pěvecké návyky, cílevědomě je v nich pěstován vztah ke zpěvu a hudební kultuře.