FISARMONICA


Akordeonový soubor "Fisarmonica" vznikl v roce 2012 v podobě malého, dětského souboru lidových nástrojů. Akordeon zde zaujímá své místo v přeneseném orchestrálním partu. Úpravy skladeb pro jednotlivé nástroje jsou aranžovány jako na místě jednotlivých partů v malém komorním orchestru či jiném ansámblu (sólový - melodický part, rytmický - doprovodný, basový - harmonický part).

Soubor má v repertoáru od jednoduchých úprav lidových písní až po skladby vyšší obtížnosti na nižší technické úrovni podle dispozic hráčů. Uplatní se zde různé stupně obtížnosti na hráče a technické požadavky. Technicky zdatnější hráči mají úlohu melodického a přesného rytmického držení souboru. Méně zdatní hráči drží basovou linku ansámblu. Hráči používají akordeony značky DELICIA, která umožňuje i přesnější ladění akordeonů v souboru.

Sdružení "Fisarmonica" má za cíl upoutat pozornost na akordeon jako nástroj, který zaujímá souborové postavení stejně tak, jako samostatné sólové, nebo doprovodné, v projevu ať v hudbě vyššího populáru, nebo klasické i barokní tvorby, neboť zastává své místo jako jiný klávesový hudební nástroj, který není náročný na přemístění, ani akustické prostředí, či energetický zdroj.