FLAUTO BAMBINI


Flétnový soubor Flauto Bambini - (pobočka Dobrovice) vznikl z potřeb žáků dokázat hrát také ve společenství, což je někdy mnohdy těžší. Je to vynikající příprava pro pozdější hraní v dechovém orchestru nebo v nějakém komorním souboru. Hru dětí to posune o třídu výše, co se týče vnímání tónů ostatních hráčů a harmonického souznění.