FLAUTO SCOLARO


Počátky hraní v souboru zobcových fléten hledejme především v 15. - 16. století. Hráči na zobcové flétny tehdy používali až 9 druhů fléten různého ladění. Tradice, kdy hrají celé rodiny a rody na flétny různých velikostí, žije dodnes například v Nizozemsku, Německu a v Anglii.

Také v České republice přestává být zobcová flétna "popelkou" odsouzenou do role přípravného nástroje pro jiné dechové nástroje. Flétnové soubory interpretují především taneční hudbu renesance a baroka, ale také skladby autorů 20. a 21. století.

Na naší škole vznikl nejprve soubor Flauto Collegium, kde se nejpokročilejší žáci potkávají se svými učiteli v roli "kolegů" - hráčů na zobcovou flétnu nad nejkrásnějšími skladbami uvedených období.

Účinkování v tomto souboru, který se pravidelně účastní prestižních soutěží a společenských akcí, předchází docházka do povinného předmětu komorní hra prostřednictvím souborů Flauto Amico a Flauto Scolaro. Jak vyplývá z českého překladu italských názvů, děti se zde učí býti zapálenými školáky a kamarády zobcové flétny.

Pro mnoho z našich žáků je právě hraní v těchto souborech hlavním cílem výuky na ZUŠ. Málokdo z nich může být vynikajícím sólovým hráčem. Avšak se svými kamarády školáky a učiteli - kolegy mohou v souborech zobcových fléten prožít mnoho radosti z muzicírování, která jim vydrží po celý život.