František Kováč


výuka: KLAVÍR


Absolvent Konzervatoře pro zrakově postiženou mládež v Praze ve hře na klavír a klarinet, absolvent Odborné ladičské školy.