Helena Hanková


výuka: KLAVÍR


Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně s maturitní zkouškou mj. z hudební výchovy, metodiky, klavíru a houslí v letech 1967-1971.Po dvacetiletém vyučování na mateřské škole šest let působila jako inspektorka pro mateřské školy na ČŠI.Od roku 1996 pracuje na ZUŠ Mladá Boleslav jako učitelka hry na klavír a personalistka.