Helena Hanková


výuka: KLAVÍR


Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně s maturitní zkouškou mj. z hudební výchovy, metodiky, klavíru a houslí v letech 1967-1971. Po dvacetiletém vyučování v mateřské škole šest let působila jako inspektorka pro mateřské školy na ČŠI. Od roku 1996 pracuje na ZUŠ Mladá Boleslav jako učitelka hry na klavír a personalistka.