HUDEBNÍ NAUKA 3. ROČNÍK 


Ročník: 3. A

Den, hodina: pondělí 17:10 - 17:55 (vyhrazeno pro sbor Jiřičky)

Učebna: 28

Vyučující: Mgr. Jaroslav Kurzveil


Ročník: 3. C

Den, hodina: středa 15:30 - 16:15

Učebna: 28

Vyučující: Renata Macháčková

Ročník: 3. B

Den, hodina: úterý 16:20 - 17:05

Učebna: 28

Vyučující: Mgr. Jaroslav Kurzveil


Ročník: 3. D

Den, hodina: pátek 14:40 - 15:25

Učebna: 28

Vyučující: Mgr. Jaroslav Kurzveil