HUDEBNÍ NAUKA 4. ROČNÍK


Ročník: 4. A

Den, hodina: pondělí 16:20 - 17:05 (vyhrazeno pro sbor Jiřičky)

Učebna: 28

Vyučující: Mgr. Jaroslav Kurzveil


Ročník: 4. C

Den, hodina: čtvrtek 17:10 - 17:55

Učebna: 28

Vyučující: Renata Macháčková

Ročník: 4. B

Den, hodina: úterý 17:10 - 17:55

Učebna: 28

Vyučující: Mgr. Jaroslav Kurzveil