HUDEBNÍ OBOR


Přípravné studium pro děti od 5 let - uchazeč prokáže předpoklady (sluchové, intonační, rytmické) pro vzdělávání na základě těchto kritérií

  • zazpívat jednoduchou píseň
  • intonace zahraných tónů
  • zopakování jednoduchých rytmů

Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let - uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií

  • zpěv písní (hodnocena intonace, rytmus, muzikálnost)
  • intonace zahraných tónů, případně krátké melodie, transpozice melodie
  • vytleskání zadaných rytmů

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.