Jiří Horáček


výuka: KYTARA


Absolvoval Pražskou konzervatoř ve hře na kytaru u profesora Š. Urbana a profesora V. Večmova, skladbu u profesora Ilji Hurníka a Konzervatoř Jaroslav Ježka v Praze ve hře na kytaru u profesora M. Tesaře, skladbu u profesora H. Macourka.

Od roku 1971 vyučuje v ZUŠ Mladá Boleslav.

Autorsky spolupracoval s Českým rozhlasem Praha, hrál v různých hudebních seskupeních. Komponuje vážnou a instruktivní hudbu a hudbu jiných žánrů. Vydal přes 20 hudebních publikací.