KYTARINKA


Kytarinka je soubor určený pro žáky kytarového oddělení od třetího ročníku výše (od školního roku 2015/2016 pro žáky od čtvrtého ročníku výše). Kytaristé se na hodinách seznámí se základními pravidly souborové hry a tato pravidla následně uplatní při nácviku souhry skladeb, které předtím samostatně nastudovali. Repertoár odpovídá technickým možnostem žáků a je tvořen především jednoduchými úpravami lidových písní.