KYTARÍNO


André Segovia řekl: "Je něco krásnějšího něž kytara? Dvě kytary!". V našem souboru se snažíme ještě více znásobit půvab tohoto nástroje prostřednictvím znění devíti i více kytar současně. Soubor vznikl ve školním roce 2012/2013 a je určen pro žáky třetích a vyšších ročníků. Ti se zde učí vzájemně spolupracovat, respektovat a vytvářet vyšší umělecké hodnoty. Repertoir souboru je tvořen z děl starých mistrů i současných skladatelů, lidových i populárních melodií v kvalitních tříhlasých až čtyřhlasých úpravách a je přizpůsoben hráčské úrovni žáků.