Literárně dramatický obor

Literárně - dramatický obor základních uměleckých škol rozvíjí celkovou osobnost žáka pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, mluvních, hereckých, loutkářských, výtvarných a scénografických). Rozvíjí u žáků nejen umělecké cítění, hlavně v divadelní a slovesné oblasti, ale také sociální schopnosti (vztahy ve skupině, respekt k partnerovi, vyjádření vlastního názoru, řešení konfliktní situace apod.). Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti rozvíjející obrazotvornost, pohybové a mluvní schopnosti, přednes a práci s příběhem.

Žáci zde získávají předpoklady pro studium uměleckých oborů, např. herectví, režie, dramaturgie, ale především pro uplatnění v životě (vystupování na veřejnosti, umění spolupráce, kreativní myšlení apod.).

Výuka je realizovaná skupinově a členěna na přípravné studium od 6 do 8 let, kde se žáci seznamují se základy práce ve skupině, pro žáky od 8 let je určen I. stupeň studia, který trvá po dobu 7 let, II. stupeň plynule navazuje, je určen žákům od 15 let a trvá čtyři roky. V tomto studiu žák využívá své nabyté znalosti a schopnosti a dále je rozšiřuje.


Vyučované předměty literárně dramatického oboru: 

literárně dramatické studium (přípravná dramatická výchova, přípravná divadelní praxe, herecká průprava, práce v souboru, přednes, divadelní praxe, sólový dramatický projev)


Podrobné informace k jednotlivým studijním zaměřením Literárně dramatického oboru viz. Školní vzdělávací program.