LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR


Přípravné studium pro děti od 5 let - uchazeč prokáže předpoklady ke vzdělávání na základě uvedených kritérií

  • práce s fantazií
  • schopnost spolupráce
  • vyjadřovací schopnosti

Základní studium pro žáky od 7 let - uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě uvedených kritérií

  • recitace jednoduché básně
  • práce s fantazií
  • práce s jednoduchou zástupnou rekvizitou
  • pohybové schopnosti
  • vyjadřovací schopnosti

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.