Marie Švejdová


výuka: HOUSLE, VIOLA, KOMORNÍ HRA


Narodila se v Mladé Boleslavi. Na housle začala hrát v šesti letech pod vedením ředitele LŠU Josefa Nováka. Ve studiu pokračovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Vladimíra Rejška a prof. Jitky Novákové. Již za studií působila v Československém komorním orchestru a v letech 1995 - 1999 byla členkou kvarteta Bona fide. Je koncertním mistrem Mladoboleslavského komorního orchestru.

V současnosti se věnuje především pedagogické činnosti, je vedoucí smyčcového oddělení. Její žáci se s úspěchem účastní krajských i celostátních soutěží, uplatňují se v různých komorních seskupeních a orchestrech.