MgA. Eva Pinkasová


statutární zástupkyně ředitelky

výuka: VIOLONCELLO, SMYČCOVÝ ORCHESTR

Eva Pinkasová vychovává v ZUŠ Mladá Boleslav violoncellisty, vede komorní soubory a od roku 2009 diriguje žákovský smyčcový orchestr. Je žačkou Marty Šulcové z mladoboleslavské Lidové školy umění. Po absolutoriu pardubické konzervatoře vystudovala hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze ve třídě docenta Jiřího Hoška. Jeden semestr studovala na Orchestrální akademii v Toyamě v Japonsku. Je absolventkou letních kurzů v rakouském Semmeringu. Hrála v několika komorních a orchestrálních sdruženích, s nimiž koncertovala u nás i v zahraničí. Je koncertním mistrem skupiny violoncell Mladoboleslavského komorního orchestru a zakládající členkou Spolku přátel umění Mladá Boleslav.
Pedagogickou činností se zabývá od roku 2001. Zpočátku působila v ZUŠ Praha - Horní Počernice, od roku 2007 učí na ZUŠ v Mladé Boleslavi. Její žáci pravidelně získávají přední místa v soutěžích základních uměleckých škol. V únoru 2017 byla jmenována do funkce statutární zástupkyně ředitelky školy.