MgA. Lada Blažejová


výuka: LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR


Je absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU, profesionálně se věnuje dětskému i studentskému divadlu a uměleckému přednesu. Od roku 2003 učí literárně-dramatický obor na ZUŠ Mladá Boleslav. V roce 2015 založila regionální festival dětských recitátorů "Nezakřiknutí" a je jeho ředitelkou. Od roku 1995 je uměleckou vedoucí Studia Šrámkova domu v Sobotce. Pod jejím vedením soubor i jednotliví recitátoři opakovaně postoupili do celostátního kola přehlídek Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. Působí také jako porotkyně dětských recitačních a divadelních festivalů a přehlídek. Je členkou přípravného výboru festivalu Šrámkova Sobotka, kde založila tradici dětských tvůrčích dílen.