MgA. Martin Pinkas, Ph.D.


výuka: TRUBKA, EUFONIUM, LESNÍ ROH, ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA (EZHZT)


Vyučuje na ZUŠ v Mladé Boleslavi hru na žesťové nástroje, Elektronické zpracování hudby a zvukovou tvorbu (EZHZT). Zároveň vede soubor Little Band, složený převážně z dechových nástrojů. Kromě výuky na ZUŠ působí pedagogicky také na Hudební fakultě AMU v Praze v oboru Zvuková tvorba.

Martin Pinkas absolvoval obor Hra na trubku na plzeňské konzervatoři u prof. Jiřího Pačese. Následně se věnoval studiu oboru Zvuková tvorba na Filmové (Bc stupeň) a Hudební (Mg stupeň) fakultě AMU. To završil doktorským studiem oboru Teorie filmové a multimediální tvorby na FAMU pod vedením Prof. Ing. Václava Syrového, CSc. s dizertační prací na téma Střih záznamu hudby.