MgA. Martin Pinkas, Ph.D.


výuka: TRUBKA, EUFONIUM, ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA


Absolvent Konzervatoře v Plzni ve hře na trubku u profesora Jiřího Pačese. Na Filmové a Hudební fakultě AMU studoval Zvukovou tvorbu, Teorii filmové a multimediální tvorby na FAMU pod vedením prof. Ing. Václava Syrového, CSc.