Mgr. Jana Míšková


výuka: VÝTVARNÉ STUDIUM


Vystudovala umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1997 - 2001 se věnovala výrobě uměleckých plakátů a grafické propagaci VKH Olomouc. V rámci pedagogické praxe působila jako učitelka výtvarné výchovy na 1. ZŠ v Mladé Boleslavi a posléze jako učitelka 1. stupně ZŠ v Horních Stakorách, kde získala zkušenosti s vedením mezinárodních projektů v rámci vzdělávacího programu Comenius. V oblasti celoživotního vzdělávání pedagogů si v letech 2006 - 2008 rozšířila aprobaci na Teologické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 2014-2017 vystudovala obor Učitelství výtvarné výchovy na Přírodovědně-humanitní fakultě Technické univerzity Liberec. Od roku 2015 vyučuje výtvarný obor na ZUŠ Mladá Boleslav. V současné době je na mateřské dovolené.