Mgr. Jaroslav Kurzveil


výuka: KLAVÍR, HOUSLE, DUDY, HUDEBNÍ NAUKA, DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA PASTELKA


Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha.

Je dlouholetým členem Mladoboleslavského komorního orchestru.

Od roku 1991 vyučuje v ZUŠ MB.