Mgr. Kateřina Suchánková, dipl.um.


výuka: KYTARA, KYTARÁČEK, KYTARINKA, GUITARREANDO


Kateřina Suchánková pochází z České Lípy. Po maturitě na tamní Obchodní akademii a absolutoriu Konzervatoře v Teplicích v oboru hra na kytaru vystudovala učitelství hudební výchovy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zároveň prošla pedagogickou praxí na různých stupních škol. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala Rockové kurzy v Domažlicích v oborech elektrická kytara, zpěv, improvizace a hra v bandu. Na ZUŠ Mladá Boleslav působí od roku 2009 jako učitelka hry na kytaru. Věnuje se též koncertní a hudebně-organizátorské činnosti, vede Kytarový soubor ZUŠ Mladá Boleslav a Komorní kytarový orchestr paní Zdislavy z Lemberka, je členkou rockové Kapely Protiproud (kytara, klávesy, zpěv), jako altistka působila ve sboru Hvězda a v Kytlickém chrámovém sboru a v současné době spolupracuje s vokálním uskupením Českolipská Sboranka.