Mgr. Kristýna Müllerová


výuka: KLAVÍR, HUDEBNÍ NAUKA


Absolventka Pedagogické fakulty Univerzisy J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (matematika, hudební výchova, sbormistrovství).