Miroslava Hořáková


zástupce ředitelky

výuka: KLAVÍR

Je absolventkou konzervatoře Jana Deyla v Praze, kde studovala klavír u profesora Otakara Kohla a zpěv u profesorky Jany Boháčkové. Po ukončení studia působila  krátký čas hudebně v zahraničí.

Od roku 1986 vyučuje v ZUŠ Mladá Boleslav. Kromě výuky klavíru se věnuje také klavírním korepeticím, příležitostně spolupracuje s Mladoboleslavským komorním orchestrem a s jinými komorními tělesy. Se svými žáky se pravidelně účastní celostátních soutěží Základních uměleckých škol.

Od roku 2009 zastává funkci zástupkyně ředitele ZUŠ Mladá Boleslav.