Ondřej Valenta


výuka: KLAVÍR


Od roku 2014 studuje na Akademii múzických umění v Praze u MgA. Pavla Černého. Tomu předcházelo studium v letech 2009 - 2015 pod vedením předního českého varhaníka, prof. Jana Hory, na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval hře na cembalo u MgA. Ivany Bažantové a hře na klavír u MgA. Jany Macharáčkové. V letošním akademickém roce své vzdělání obohatil studijním pobytem na prestižní Universität Mozarteum v Salcburku pod vedením prof. Hannfrieda Luckeho. Před přijetím na Konzervatoř navštěvoval ZUŠ Mnichovo Hradiště (klavír) a ZUŠ Mladá Boleslav (varhany), kde nyní působí jako pedagog. Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko, Lichtenštejnsko) pod vedením předních odborníků (J. Tůma, M. Schmeding, P. Crivelaro, L. Lohmann, E. Wiersinga, T. Jellema, J. P. Griveau, S. Baier, K. Urbaniak). Mimo školu spolupracuje se sólisty, sbory i orchestry. Intenzivněji spolupracuje především v duu s flétnistkou Evou Myslivcovou-Prchalovou. Kromě koncertní činnosti v České republice vystoupil již i ve Francii, Německu, Itálii, Švédsku, Rakousku a v Polsku. Od roku 2016 působí jako varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě.

www.ondrej-valenta.cz