SMYČCOVÉ SOUBORY A ORCHESTRY


SMYČCOVÝ SOUBOR MALÍČEK

Den, hodina: pondělí 15:00 - 15:45

Učebna: 2 - koncertní sál

Vyučující: Diana Nováková

SMYČCOVÝ ORCHESTR

Den, hodina: středa 16:30 - 18:00

Učebna: 2 - koncertní sál

Vyučující: MgA. Eva Pinkasová