SMYČCOVÝ ORCHESTR


Již tradičně tvoří žáci vyšších ročníků smyčcového oddělení Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi Žákovský smyčcový orchestr. Orchestr podle potřeby doplňují hráči dalších oddělení hudebního oboru. Žáci se zde učí orchestrálním dovednostem, repertoár zahrnuje díla od doby barokní až po současnou filmovou hudbu. Orchestr se též učí umění doprovodu, kdy hraje se sólisty z řad nadějných žáků školy. Patří mezi nejlepší žákovské orchestry Středočeského kraje.

Scházíme se jednou týdně ke zkouškám a taky pořádáme pravidelná soustředění. Vystupujeme na veřejných koncertech ZUŠ a koncertech pro děti ze základních škol.

Nejlepší hráči se pak stávají členy Mladoboleslavského komorního orchestru, který v roce 2014 oslavil již padesát let od svého založení a patří k nejlepším českým amatérským tělesům.

Od roku 2009 vede orchestr MgA. Eva Pinkasová.