SMYČCOVÝ SOUBOR


Žáci, studující smyčcové nástroje se od 3. ročníku zařazují do tohoto souboru, ve kterém pracují 2 - 3 roky a potom přecházejí do školního smyčcového orchestru. Repertoár je upravován a přizpůsobován začátečníkům tak, aby jej všichni zvládli. Cílem je seznámení hráčů se základy hry v orchestru a získání zájmu o kolektivní muzicírování. Při pravidelných zkouškách se učí orientovat podle dirigentovy taktovky, přizpůsobovat se spoluhráčům v technickém projevu, v intonaci, rytmu, dynamice a celkovém přednesu. Na základě zkušeností z vlastní souborové praxe se rozvíjí jejich vztah k hudbě a jejím tvůrcům. Výsledky své práce předvádějí na školních veřejných vystoupeních.