SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Jana Valentová - ekonom

Petr Borýsek - školník

Dagmar Polanská - uklízečka

Monika Zaplatílková - uklízečka