Taneční obor

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Taneční tvorba a Recepce a reflexe tanečního umění.

Během celého studia je kladem hlavní důraz na klasickou taneční techniku, dále na zdokonalování pohybových dovedností, na rozvoj osobnosti, tvůrčích schopností, vyjadřování vlastních prožitků a originality.

Charakteristika: Taneční studium na naší škole poskytuje výuku taneční výchovy již v přípravných ročnících, tzn. dětem 5 - 7 letým. Po složení talentových zkoušek mohou děti pokračovat ve výuce I.stupně základního studia.

Od 1. - 7 .ročníku jsou předměty taneční výchova a taneční praxe. Předmět taneční výchova zahrnuje základy lidového tance, klasického tance a současného tance. I. stupeň základního studia žáci ukončí závěrečným absolventským vystoupením a poté mohou pokračovat ve studiu II. stupně a následně ve studiu pro dospělé.

Na konci I. a II. stupně žáci absolvují veřejným vystoupením.

Korepetice je využívaná v plném rozsahu učebního plánu tanečního oboru.


Vyučované předměty:

taneční studium (přípravná taneční výchova, taneční výchova, taneční praxe)


Podrobné informace k jednotlivým studijním zaměřením Tanečního oboru

 viz. Školní vzdělávací program.