TANEČNÍ OBOR


Přípravné studium pro děti od 5 let - uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání na základě těchto kritérií

  • fyzické předpoklady
  • pohybové schopnosti (ohebnost, motorika)
  • držení těla
  • hudební a rytmické cítění

Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let - uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií

  • fyzické předpoklady
  • základní pohybové dovednosti, pohybová koordinace, schopnost improvizace
  • orientace v prostoru
  • improvizace na hudbu
  • hudební cítění
  • smysl pro rytmus, muzikálnost

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.