Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na akordeon

AkordeonAkordeon zaujímá vedle klasických hudebních nástrojů významné místo. Jedná se o přenosný, vícehlasý nástroj, který plní v hudebním životě jak funkci samostatného sólového nástroje, tak nástroje doprovodného a souborového. Vzhledem k ostatním nástrojům je nástrojem poměrně mladým. V dnešní době se interpret neobejde bez dokonalého zvládnutí výrazových možností nástroje, technické vyspělosti obou rukou a dobré měchové techniky

.            Žák by měl hrát na nástroj takové velikosti, která odpovídá jeho fyzickým dispozicím, proto musí být učebna vybavena nástroji přiměřené velikosti.

Dále vyučují

Nečesaná Zdeňka, dipl.um.