Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na bicí nástroje

Bicí nástrojeBicí nástroje patří bezesporu k prvním hudebním nástrojům, které kdy lidstvo používalo k doprovodu tance, zpěvu a posléze i dalších hudebních nástrojů. Rytmus i melodie, které jsou bicími nástroji vytvářeny, podtrhují chod času a tempo pohybu veškerého lidského bytí. Dějiny hudby potvrzují využití bicích nástrojů ve všech slohových etapách. Současné hudební umění využívá zvýšenou měrou nejrůznějších bicích nástrojů tak, že se staly dominujícími ve všech oblastech hudby. S rostoucím zájmem dnešní mladé generace, především o hudbu moderní, narůstá počet zájemců o studium právě na tyto nástroje.

 Plán výuky je sestaven tak, aby každý žák získal potřebné základy vzdělání, které by mu umožnily uplatnit se dle svých schopností a zájmu v amatérských souborech nebo se připravit na studium na konzervatoři.

Dále vyučují

Hirt Wilfried