Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na dudy

DudyDudy jsou jedním z nejstarších lidových hudebních nástrojů celé hudební historie.

V  našem regionu tradici nemají, ale existence dětské lidové muziky v naší ZUŠ dává podnět k získávání zájemců o tento nástroj a uplatnění v tomto souboru. Absolvent předmětu Hra na dudy by měl dokonale ovládat nástroj a jeho technické možnosti, měl by být obeznámen s dostupnou literaturou a zejména s písněmi, které na dudy hraje. Další uplatnění mohou najít hráči na dudy v komorním seskupení, např. s houslemi nebo s klarinetem.

Dále vyučují

Mgr. Kurzveil Jaroslav