Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na elektrickou kytaru

Elektrická kytaraElektrická kytara vychází z klasické akustické kytary, využívá se v populární, jazzové nebo rockové hudbě jako doprovodný nebo sólový nástroj v různých seskupeních, orchestrech apod. Má svá specifika co se týče tvorby tónu (hra trsátkem), použití speciálních technik (vytahování strun, hammering), využití el.aparatury a multieffektu. Výuka se opírá o základy klasické hry; je vhodné, aby žák tyto dovednosti získal dříve, než začne hrát na elektrickou kytaru. Studium probíhá od 10-11 let podle fyzických a manuálních předpokladů žáka. Základem výuky je žánrová různost, hra stupnic, akordů, písní, rytmických figur apod.

Cílem studia je rozvoj osobnosti žáka v uplatněni odborného vzdělaní v oblasti amatérské, v dalším odborném studiu i v oblasti profesionální.

Dále vyučují

Visič Alexandr