Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na housle

HousleHra na housle se začíná vyučovat v předškolním či raném školním věku dítěte. Rozvíjí psychické a intelektuální schopnosti dítěte, zároveň je prostředkem pro rozvoj abstraktního a logického myšlení, pohybové koordinace a manuální zručnosti.

Vedle sólové hry se žáci uplatňují v komorních seskupeních, v souborové a orchestrální hře.

Škola disponuje rozsáhlým archívem hudebních nástrojů všech velikostí, které je možno dle potřeby žákům zapůjčit.

Dále vyučují

Mgr. Kurzveil Jaroslav
Macháčková Renata
Neumanová Eva
Švejdová Marie