Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na klarinet

KlarinetDo předmětu Hra na klarinet jsou přijímáni žáci v případě, že hrál na přípravný nástroj - zobcová flétna, žák je vybaven potřebnými fyzickými předpoklady, případně disponuje vhodnými technickými prostředky (např. plastový klarinet), je možné jej přijmout i v nižším věku.

Žák si během studia osvojí základy hry na klarinet. Učí se základním hudebním návykům (správný nátisk, dýchání, držení těla, uvolněné prsty), které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem.

Získané znalosti a dovednosti během studia uplatňuje žák v individuálně zvoleném předmětu  z nabídky souborové hry nebo sborového zpěvu podle učebního plánu.

Výsledkem tohoto studia je přirozený a kultivovaný přednes skladeb, které jsou vybírány podle vyspělosti žáka – lidové písně, umělé písně, elementární skladby po přednesové skladby různých stylových období s ohledem také na technickou a přednesovou náročnost odpovídající jednotlivým ročníkům v daném stupni studia.

Dále vyučují

Bango Miroslav