Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na klavír

KlavírKlavír patří v současné době k nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Nachází uplatnění nejen jako sólový, ale i doprovodný nástroj, a to jak v oblasti komorní a symfonické, tak i taneční, jazzové, apod. Je nezbytným pomocníkem při výuce teoretických hudebních předmětů, např. harmonie, kontrapunktu, apod.

Ve hře na klavír se žáci učí postupně zvládat technické a výrazové prostředky, díky kterým dokáží reprodukovat skladby přiměřené úrovně, ať už v oblasti sólové nebo komorní hry. Seznamují se s literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu a upevňují svou paměť. Důležitou složkou klavírní výuky je také příprava k souhře ať již jde o čtyřruční hru, klavírní doporovod nebo hru v souborech.

Dále vyučují

Bangová Jitka
Maděrová Dagmar
Brodský Leoš
Hanková Helena
Hořáková Miroslava
PhDr. Jiřičková Jiřina, Ph.D.
Kováč František
Mgr. Kurzveil Jaroslav
Ing. Mlčochová Jana
DiS. Müller Marek
Nečesaná Zdeňka, dipl.um.