Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na kontrabas

KontrabasHra na kontrabas je vhodnou alternativou pro hráče, kteří chtějí uplatnit své výrazné hudební cítění. Samotný nástroj poskytuje mnoho možností vyjádření rytmických a melodických prvků ve hře. Zvuk kontrabasu svou hlubokou frekvencí spojuje ostatní nástroje používané v komorních a souborových uskupeních. Pro smyčcový soubor a pro smyčcový orchestr je hráč na kontrabas nepostradatelný. Stejně tak je nepostradatelný v lidové muzice.

Dále vyučují

Mgr. Kurzveil Jaroslav