Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na kytaru

Klasická kytaraHlavní předmět hra na kytaru byl na mladoboleslavské umělecké škole založen v roce 1971 s těmito cíli:

  • seznamovat žáky s uměleckou kytarovou hrou (sólovou, doprovodnou, komorní - dua, tria..., v kombinaci s jinými nástroji)
  • prostřednictvím kytary poznávat hudbu různých stylových epoch od renesance až po současnost včetně různých žánrů (blues, folk, ragtime...)
  • zdařile nastudované skladby prezentovat veřejnosti formou žákovských přehrávek, koncertů, soutěží a různých kulturních programů mladoboleslavských i jiných institucí
  • rozvíjet hudební schopnosti žáků dle jejich dispozic, kultivovat jejich celoživotní vztah k hudbě a vybavit  je dovednostmi pro samostatnou hudební praxi na amatérské úrovni nebo je připravit k dalšímu hudebnímu studiu (konzervatoř, pedagogická fakulta).  

 

V současné době se studium nadále zaměřuje na výše uvedené cíle s přihlédnutím k míře talentu, zájmu a časovým možnostem žáků.

Výuka je zaměřena na prstovou techniku využívanou při hře na klasickou kytaru s nylonovými strunami. Volbu nástroje (typ, velikost) je vhodné zkonzultovat s vyučujícím.

Dále vyučují

Formáčková Blanka
Horáčková Jitka
Mgr. Suchánková Kateřina, dipl. um.
Visič Alexandr
Horáček Jiří