Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na příčnou flétnu

Příčná flétnaŽáci projdou nejprve přípravou na sopránovou zobcovou flétnu. S výukou je však možné podle fyzických dispozic žáka začít již ve věku 6 let, díky novému typu zahnuté hlavice.

Během výuky se postupně seznámí s problematikou nástroje, jednotlivymi hudebními slohy a styly a jejich repertoárem.

.Získané znalosti a dovednosti během studia uplatňuje žák v individuálně zvoleném předmětu z nabídky předmětů skupinové praxe nebo sborového zpěvu podle učebního plánu.

Příčná flétna má velmi široké uplatnění, je součástí orchestrů dechových, symfonických, užívá se v hudbě jazzové a populární.

Dále vyučují

Mgr. Skopcová Veronika