Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na saxofon

SaxofonStudium hry na saxofon předpokládá hru na přípravný dechový nástroj stejně tak jako při hře na klarinet, a to sopránovou zobcovou flétnu. Výuka na zobcovou flétnu probíhá už od  l. ročníku PHV. Úkolem je zvládnout základní problematiku hry na dřevěné dechové nástroje. Je to zejména správný postoj, držení nástroje a hlavně zvládnutí dechové techniky. V neposlední řadě usazení rukou, nasazení a ukončení tónu a synchronizace mezi jazykem a prsty.

Po přechodu na saxofon se žák hlavně věnuje tvoření kvalitního tónu. Velmi důležitou podmínkou je fyzická vyspělost žáka.

Další možností je přechod na saxofon z příbuzného nástroje – klarinetu.

Během studia je kladen důraz na zvládnutí tónové kultury v celém použitelném rozsahu nástroje, zvládnutí technické problematiky a vedení k tvořivé interpretaci hudebních skladeb.

V průběhu výuky je žák zapojen do různých hudebních seskupení.

Dále vyučují

Bango Miroslav