Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na violu

ViolaAltový člen smyčcové skupiny nástrojů – viola-se uplatňuje především v komorním nebo souborové hře, kde plní funkci spojujícího článku mezi vrchními a spodními hlasy. Pro své charakteristické zvukové zabarvení je oblíbena i jako nástroj sólový.

S hrou na violu je možné začít po absolvování několika ročníků hry na housle dle fyzických předpokladů žáka.

Dále vyučují