Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétnaZobcová flétna je nástroj specifický především v oblasti zvládnutí dechové techniky, artikulace, intonačních dovedností, ale také v oblasti frázování,  tvoření tónu a prstové techniky.

Těžištěm možností uplatnění hráče na zobcovou flétnu je především interpretace  hudby středověku, renesance, baroka a také soudobé vážné hudby.

Studium předmětu hra na zobcovou flétnu lze chápat dvěma způsoby. Za prvé jako sólový či souborový nástroj, za druhé jako přípravný nástroj pro studium jiných dechových nástrojů. Případný pozdější přechod na jiný nástroj by neměl být důvodem k nekvalitnímu zvládnutí elementární nástrojové techniky zobcové flétny v počátečních ročnících studia.

I. stupeň - rozvíjí se prstová technika a barva zvuku, upevňují se dýchací návyky. Je možnost velkého výběru z flétnových škol a proto se repertoár sestavuje dle individuálního zaměření a dispozic žáka.

II. stupeň - V tomto studiu žák využívá své nabyté znalosti a schopnosti a dále je rozšiřuje. Cílem celého studia zobcové flétny je poučená interpretace z hlediska žánru i stylového období. Po celou dobu studia je žák veden k účasti i v mimoškolních aktivitách, jako jsou koncerty, semináře a jiné veřejné kulturní akce.

 

 

 

Dále vyučují

Bango Miroslav
Formáčková Blanka
Mgr. Hanousková Jana
Mgr. Hošková Jana
Kováč František
Mgr. Rýdl Tomáš
Mgr. Skopcová Veronika