Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hudební nauka

Hudební naukaPředmět Hudební nauka je určen žákům prvního až pátého ročníku I. stupně s dotací 1 hodiny týdně. Starší žáci nebo naopak talentovaní mladší žáci mohou být přijati do některého z vyšších ročníků za předpokladu, že splní odpovídající školní výstupy. Předmět HN navazuje na nástrojové dovednosti dětí, rozšiřuje jejich hudební schopnosti a znalosti a přispívá k celkovému estetickému a kulturnímu rozvoji osobnosti.

Dále vyučují

Brodský Leoš
Mgr. Kurzveil Jaroslav
Macháčková Renata
MgA. Pinkas Martin, Ph.D.
Mgr. Skopcová Veronika
Šnajdrová Markéta
Tondrová Věra