Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Literárně dramatické studium

Literárně dramatický oborLiterárně­‑dramatický obor základních uměleckých škol rozvíjí celkovou osobnost žáka pomo­cí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, mluvních, he­reckých, loutkářských, výtvarných a scénografických). Rozvíjí u žáků nejen umělecké cítění, hlavně v divadelní a slovesné oblasti, ale také sociální schopnosti (vztahy ve skupině, respekt k partnerovi, vyjádření vlastního názoru, řešení konfliktní situace apod.). Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti rozvíjející obrazotvornost, pohybové a mluvní schopnosti, přednes a práci s příběhem.

            Žáci zde získávají předpoklady pro studium uměleckých oborů, např. herectví, režie, dramaturgie, ale především pro uplatnění v životě (vystupování na veřejnosti, umění spolu­práce, kreativní myšl

Výuka je realizovaná skupinově a členěna na přípravné studium od 5 do 7 let, kde se žáci seznamují se základy práce ve skupině, pro žáky od 7 let je určen I. stupeň studia, který trvá po dobu 7 let, II. stupeň plynule navazuje, je určen žákům od 14 let a trvá čtyři roky. V tomto studiu žák využívá své nabyté znalosti a schopnosti a dále je rozšiřuje.

Žáci čtrnáctiletí a starší, kteří nově začínají studium II. stupně zahajují obsah vzdělávání z I. stupně

ení apod.).

Dále vyučují

MgA. Blažejová Lada