Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Přípravné studium

Přípravné srudiumPřípravné studium je určeno dětem ve věku 5 – 7 let. V přípravné hudební výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky.

Přípravné studium I. (Učební plány A a B) se uskutečňuje před I. stupněm základního studia ve vyučovacích předmětech Přípravná hudební výchova, Pěvecký sbor PHV, Příprava ke hře na nástroj nebo Přípravný sólový zpěv a Sborový zpěv.

Přípravné studium II. se uskutečňuje před II. stupněm základního studia ve vyučovacích předmětech Příprava ke hře na nástroj nebo Přípravný sólový zpěv a Sborový zpěv.

Dále vyučují

Tondrová Věra