Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Sborový zpěv

Sborový zpěvVýuka sborového zpěvu je realizována v rámci přípravného studia I. a II stupně a na  I. a II. stupni základního studia. Vzdělávání probíhá jako samostatné studijní zaměření nebo jako volitelný předmět skupinové interpretace.

Od prvního ročníku si žáci osvojují a upevňují správné pěvecké návyky, s kterými se seznámili v přípravném sboru. Učí se reagovat na gesta sbormistra, orientovat se v zápisu jednohlasých i vícehlasých skladeb. V neposlední řadě se žáci učí také zodpovědnosti, spolupráci a toleranci k ostatním dětem. Žáci jsou vedeni k aktivnímu přístupu k hudbě, vystupují při rozmanitých příležitostech pořádaných školou, stejně jako se účastní mimoškolních aktivit.

Dále vyučují

PhDr. Jiřičková Jiřina, Ph.D.
Tondrová Věra