Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Skupinová interpretace

Vyučovací předměty Skupinové interpretace jsou naplňovány různými soubory, které jsou na naší škole organizovány již v tradičním či v různém nástrojovém obsazení a nebo vznikají na začátku školního roku s ohledem na momentální potřeby.

Vyučovací předměty mají učební osnovy, které se liší specifickými rozdíly jednotlivých seskupení. Skupinová interpretace je předmět povinně volitelný u všech nástrojů a sólového zpěvu od 4. ročníku I. stupně, viz. učební plány jednotlivých studiních zaměření..

Žáci mohou začít navštěvovat tento předmět i dříve než je jejich povinností a to v případě, že učitel uzná jejich schopnosti za adekvátní pro vstup do souboru.

Dále vyučují