Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Sólový zpěv

Sólový zpěvZpěv je od nepaměti nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Zpěvnost národa je měřítkem jeho hudebnosti. Bohatství lidových písní je dokladem i základem jeho hudební kultury. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším a nejúčinnějším hudebním vyjadřovacím prostředkem. Úlohou pedagogů  pěveckých oddělení ZUŠ je prostřednictvím pěveckého vzdělávání poskytovat nadaným zájemcům pěvecké dovedností a hudební vzdělání, které povede k samostatnému hudebnímu projevu žáka.

Cílem pěveckého vzdělávání na I. stupni je zachování charakteru dětského hlasu, jeho lehkosti a přirozenosti. Přitom je třeba vybavit žáka takovými pěveckými návyky, které by mu umožnily nastudovat s vkusem a přiměřeným výrazem jednoduché lidové a umělé písně.

Na II. stupni je cílem příprava žáka k samostatnému uplatnění v sólovém nebo komorním zpěvu v zájmové umělecké činnosti, případně k dalšímu studiu na uměleckých, případně umělecko - pedagogických školách. Žákův pěvecký projev musí vycházet z jeho osobitých hlasových a hudebních předpokladů.

Dále vyučují

Horáčková Jitka
Šádek Kamil
Tondrová Věra